Miquel

 
Categorieën: Motor / Scooter / Vrachtauto
Actief sinds: 2018
Specificaties: Geen
Karakter: Geduldig, relaxed, gemotiveerd
Favoriete auto/motor: Alle Ducati's
Hobby’s: Motorrijden & vissen
Favoriete muziek: Klassiek tot rap tot hard rock
Gekste verkeerssituatie die je hebt meegemaakt? Iemand reed door rood naar links om vervolgens iemand aan te rijden.
Waarom zou een leerling voor jou moeten kiezen? Ik heb een sterke passie voor alles wat met voertuigen te maken heeft, en met mijn ervaring kan ik de leerlingen van jong tot oud veilig begeleiden tot het eindexamen.