Klachtenregeling

Verkeersschool De Hoog doet er als team alles aan om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Desondanks kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over (een onderdeel) van onze dienstverlening. Een tevreden klant is voor ons heel erg belangrijk,  daarom horen wij graag van je waar je tegen aan loopt of niet tevreden over bent. 

Vertrouwenspersoon - Liever geen klacht, maar wil je wel iets kwijt?

Misschien loop je tijdens je opleiding ergens tegenaan waar je niet per sé een klacht over wil indienen, maar wat je wel vervelend vindt en wat je graag anders ziet.  Jouw rijopleiding moet je natuurlijk met plezier en een goed gevoel doen.

Bij Verkeersschool De Hoog hebben wij een vertrouwenspersoon, waar je een  mail naartoe kunt sturen die jouw punt(en) vertrouwelijk zal behandelen. Zo kun je naar alle tevredenheid je opleiding vervolgen!

Wil jij iets aan ons kwijt? Mail naar vertrouwen@de-hoog.nl en wij pakken het op!

Hoe dien je een klacht in?

Om jouw klacht het best mogelijk te behandelen vragen wij je om jouw klacht per e-mail of per post te sturen naar Verkeersschool De Hoog. 

Per e-mail:  willemjr@de-hoog.nl

Per post:
Verkeersschool De Hoog
George Stephensonweg 21 E/D
3133 KJ Vlaardingen

Nadat wij jouw klacht hebben ontvangen krijg je binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst, waarna jouw klacht direct in behandeling wordt genomen. 

Deze procedure start met informatie verzamelen bij degene die betrokken is bij de klacht. Hierna nemen wij contact met je op om jouw klacht nader toe te lichten. Uiteindelijk wordt er aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeren wij jou schriftelijk hierover. Deze reactie volgt binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst.

Mocht je er niet uitkomen, dan kun je als cursist een bemiddelaar inschakelen. In de Algemene Voorwaarden van Verkeersschool De Hoog is te lezen dat de bemiddeling wordt verleend door het BOVAG Bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik, tel.nr. 0900-2692268. Dit bureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Als er sprake is van een blijvend geschil dan kan BOVAG een bindende uitspraak doen.