Cbr verlengt geldigheid theorie auto, motor, bromfiets en motorexamen voertuigbeheersing

Door de gevolgen van de coronacrisis moest een deel van de kandidaten het praktijkexamen uitstellen of langer wachten om praktijkexamen te doen. Om te voorkomen dat kandidaten in de knel komen met de geldigheid van het theoriecertificaat van de auto, motor en bromfiets, is de geldigheid hiervan verlengd. Dit geldt ook voor de uitslag van motorexamens voertuigbeheersing.

Voor wie geldt de verlenging?

De verlenging geldt voor kandidaten die nog niet eerder een verlenging hebben gekregen. Kandidaten van wie het theoriecertificaat of de uitslag van het motorexamen voertuigbeheersing vervalt tussen 17 juni en 31 december van dit jaar krijgen (minimaal) drie maanden extra. Zo krijgen ook deze kandidaten de kans om praktijkexamen te doen voordat de uitslag verloopt.

Persoonlijke e-mail

Alle kandidaten voor wie de verlenging geldt, ontvangen voor 1 juni een persoonlijke e-mail van het cbr.

Als je inlogt op mijn.cbr.nl en kijkt in het overzicht ‘Geldigheid certificaten en examens', vind je ook de nieuwe geldigheid.

Let op: In Mijn CBR staat nu nog de oude geldigheidsdatum. Dit wordt in juni aangepast. Aan kandidaten wordt in de email gevraagd om de nieuwe geldigheidsduur door te geven aan de instructeur. Ook als de nieuwe datum nog niet in Mijn CBR staat, kan de kandidaat gewoon praktijkexamen doen.

Artikel 1 t/m 1 van 11